Ostatnio na stronie

Regulamin ogłoszeń

§1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.psuep.pl, zwanego dalej Serwisem oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem.

2. Każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu bez zobowiązań. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie lub z chwilą umieszczenia ogłoszenia, osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptując zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu.

3. Zarejestrowani oraz niezarejestrowani użytkownicy mają prawo całkowicie za darmo czytać wiadomości i ogłoszenia umieszczane w Serwie – przy czym tylko zarejestrowani użytkownicy dostają dodatkowy darmowy dostęp do zaawansowanych funkcji portalu ogłoszeniowego.

§2 KORZYSTANIE Z SERWISU

A. UMIESZCZAJĄCY OGŁOSZENIA

1. Każdy zarejestrowany Użytkownik Serwisu może napisać ogłoszenie. Ogłoszenie zostaje dodane natychmiastowo, jednakże musi spełniać wymagania określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Dodanie ogłoszenia nie wymaga żadnych opłat.

3. Ogłoszenia zawierające treści rasistowskie, pornograficzne, nazistowskie, fanatyczne, terrorystyczne, hackerskie, obraźliwe i wulgarne będą usuwane. Ogłoszenia nie mogą promować hazardu, broni, narkotyków, nikotyny, alkoholu czy innych używek. Ogłoszenia nie mogą być również bezpośrednią reklamą stron internetowych – od tego typu treści są katalogi stron internetowych.

4. Do naszych zasobów dodajemy ogłoszenia których głównymi adresatami są studenci oraz absolwenci studiów. Ogłoszenia powinny dotyczyć korepetycji, książek, kursów i szkoleń, pisania prac, stażu i pracy, wynajmu mieszkań dla studentów. Ogłoszenia które nie pasują do wymienionych kategorii, a są skierowane do studentów lub pisane przez studentów, można umieścić w kategoriach „Kupię”, „Oddam za darmo/Zamienię” lub „Sprzedam”.

5. Dodanie ogłoszenia do Serwisu wymaga od zgłaszającego rejestracji, wybrania odpowiedniej kategorii dla ogłoszenia, tytułu ogłoszenia i treści ogłoszenia. Aby ogłoszenie było skuteczniejsze zaleca się dodanie numeru telefonu do osoby kontaktowej, miasta, adresu strony internetowej oraz ceny. Można również dodać więcej szczegółów dotyczących kontaktu w treści ogłoszenia.

6. Portal pozwala na umieszczenie w ogłoszeniu adresu strony internetowej – do czego służy dedykowane pole. Adres strony internetowej umieszczony w tym polu będzie aktywny, jednakże posiada atrybut nofollow, co zostało podyktowane chęcią zapobiegania spamowi. Z drugiej strony adresy stron internetowych umieszczone w treści ogłoszenia są automatycznie nieaktywne.

6. Ogłoszenia co do których zachodzi podejrzenie, że autor nie ma do nich praw autorskich mogą zostać usunięte.

7. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian i korekty w: tytule, opisie, tagach i kategoriach zgłaszanej strony, jeżeli ogłoszenie zawiera rażące błędy.

8. Zgłaszającym zabrania się umieszczania linków partnerskich w opisach ogłoszeń.

B. CZYTELNICY

1. Nie mają prawa kopiować i umieszczać opisów ogłoszeń i treści artykułów na swoich stronach i w swoich publikacjach elektronicznych (ezinach, newsletterach, biuletynach, magazynach i gazetkach rozsyłanych jako email) oraz w ebookach i publikacjach drukowanych o ile nie uzyskają zgody autora opisu.

2. Każdy użytkownik umieszczający ogłoszenie bierze za nie pełną odpowiedzialność.

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ostateczną decyzję w sprawie ogłoszeń podejmuje administracja.

2. Właściciel ogłoszenia może w dowolnym czasie zrezygnować z utrzymywania ogłoszenia w serwisie ogłoszeń portalu PSUEP.pl – w tym celu należy zalogować się na stronie i przejść do panelu administracyjnego, gdzie można edytować i usuwać swoje ogłoszenia.

3. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Właściciele Serwisu nie odpowiadają za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu Studenckich Ogłoszeń przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.

4. Właściciele Serwisu dołożą wszelkich starań, aby Serwis Ogłoszeń Studenckich oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Twórcy Serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.

5. Akceptując regulamin zarejestrowany Użytkownik zgadza się na otrzymywanie od Serwisu ofert handlowych i innych powiadomień, w tym tych dotyczących ogłoszeń.

6. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.