Ostatnio na stronie

Rybactwo

Rybactwo, zwane również gospodarka rybacką, to zespół zaplanowanych i skoordynowanych działań, których celem jest racjonalne gospodarowanie organizmami wodnymi w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody. Na studiach z rybactwa będziesz się uczył takich przedmiotów jak: biologia, mikrobiologia i genetyka, taksonomia ryb, anatomia i embriologia ryb, biologia i fizjologia ryb, rybactwo na wodach otwartych, prawne i ekonomiczne aspekty rybactwa, ekologia i ochrona wód i inne. Po studiach możesz znaleźć pracę w instytucjach badawczych, ochrony środowiska, przemyśle i administracji.

Gdzie można studiować?

– Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
– Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Powyżej znajdziesz kilka przykładów uczelni na których możesz studiować rybactwo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*


three × four =

pornoporno izle